Thông tin đào tạo

Bế giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Da liễu" Khóa 31 (26-10-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo bế giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Da liễu” khóa 31

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Thần Kinh" Khóa 15 (18-10-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Thần Kinh" Khóa 15.

Lễ khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh khóa 24 (15-09-2017)

Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh" khóa 25.

Lễ khai giảng lớp ĐHCK Gây mê hồi sức khóa 25 (13-09-2017)

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, Bộ môn Gây mê hồi sức – Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức" khóa 25 Tham dự lễ khai giảng có:

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng" Khóa 11 (11-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng ” khóa 11 (Mã khóa học: PHC10117011) như sau:

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Da liễu" Khóa 32 (07-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Da liễu” khóa 32 (Mã khóa học: DLI10117032), cụ thể như sau

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức" Khóa 25 (07-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức” khóa 25 (Mã khóa học: GMH10117025), cụ thể như sau

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Giải Phẫu Bệnh" Khóa 19 (27-08-2017)

Bộ môn Giải phẫu bệnh - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lễ khai giảng lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Giải phẫu bệnh” khóa 19 (Mã khóa học: GPB10117019)

Ngày hội việc làm Y Hà Nội - 2017 (20-08-2017)

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2017

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 3 (17-08-2017)

Ngày 15/08/2017, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giáo dục y học và Kỹ năng tiền lâm sàng và Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 3 cho các giảng viên của nhà Trường và giảng viên trong khối ngành Khoa học sức khỏe.

Lịch khai giảng các khóa

24.Vi phẫu 15-1-2019