Thông tin đào tạo

Thông báo lùi lịch khai giảng lớp Nội khoa cơ bản Khóa 1 (19-08-2020)

Khai giảng khóa đào tạo Khóa học cơ bản về điện cơ Khóa 18 (11-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Khóa học cơ bản về điện cơ Khóa 18 như sau:

Tài liệu Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở KBCB trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19 (01-08-2020)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, về việc tăng cường nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị Covid-19, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế tại hơn 700 điểm cầu của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) các tỉnh/thành phố/quận/huyện/thị xã.

Thông báo về việc thay đổi tên tài khoản ngân hàng (30-07-2020)

Theo quyết định 6471/QĐ-ĐHYHN ngày 29/11/2019 của Trường Đại học Hà Nội về việc đổi tiên từ Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thành Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Khai giảng khóa đào tạo Y học cổ truyền cơ bản Khóa 1 (23-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Y học cổ truyền cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: YHC50120001), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2 (18-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2 như sau:

Khai giảng lớp Nhận biết và sử dụng các vị thuốc cổ truyền Khóa 1 (01-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Nhận biết và sử dụng các vị thuốc cổ truyền” Khóa 1 như sau:

Thông báo lùi lịch khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2 (29-04-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lùi lịch khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Y học gia đình Khóa 13 (28-04-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Y học gia đình” khóa 13 (Mã khóa học: YHG20120013), như sau:

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ COVID-19 (26-04-2020)