Thông tin đào tạo

Lễ khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh khóa 24 (15-09-2017)

Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh" khóa 25.

Lễ khai giảng lớp ĐHCK Gây mê hồi sức khóa 25 (13-09-2017)

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, Bộ môn Gây mê hồi sức – Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức" khóa 25 Tham dự lễ khai giảng có:

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng" Khóa 11 (11-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng ” khóa 11 (Mã khóa học: PHC10117011) như sau:

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Da liễu" Khóa 32 (07-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Da liễu” khóa 32 (Mã khóa học: DLI10117032), cụ thể như sau

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức" Khóa 25 (07-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức” khóa 25 (Mã khóa học: GMH10117025), cụ thể như sau

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Giải Phẫu Bệnh" Khóa 19 (27-08-2017)

Bộ môn Giải phẫu bệnh - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lễ khai giảng lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Giải phẫu bệnh” khóa 19 (Mã khóa học: GPB10117019)

Ngày hội việc làm Y Hà Nội - 2017 (20-08-2017)

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2017

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 3 (17-08-2017)

Ngày 15/08/2017, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giáo dục y học và Kỹ năng tiền lâm sàng và Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 3 cho các giảng viên của nhà Trường và giảng viên trong khối ngành Khoa học sức khỏe.

Lịch kiểm tra để công nhận người nước ngoài sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Trung Quốc, tiếng Anh; người Việt Nam đủ trình độ phiên dịch tiếng Trung Quốc, tiếng Anh trong khám, chữa bệnh tại Việt Nam. (16-08-2017)

Thông báo về việc kiểm tra để công nhận người nước ngoài sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Trung Quốc, tiếng Anh; người Việt Nam đủ trình độ phiên dịch tiếng Trung Quốc, tiếng Anh trong khám, chữa bệnh tại Việt Nam.

Thư mời tham dự “Ngày hội việc làm Y Hà Nội 2017”. (14-08-2017)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng kính mời các Anh/Chị học viên của Trung tâm tham dự “Ngày hội việc làm Y Hà Nội 2017”.

Lịch khai giảng các khóa