Khai giảng lớp Cộng hường từ và Cắt lớp vi tính tổng quát

07/03/2023 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Cộng hưởng từ tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 8 và Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 15

1. Thời gian: 8h30 ngày 27/3/2023

2. Địa điểm: phòng G008A, nhà A2, TT CĐHA - BVĐHYHN