Thông báo khai giảng lớp An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II Khóa 13