Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Y học tình dục năm 2022 (06-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Tâm thần – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Y học tình dục” năm 2022 (Mã khóa học: TTH306), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình Khóa 15 (06-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình” Khóa 15 (Mã khóa học: YHG20122015), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Ngoại khoa cơ bản Khóa 6 (22-06-2022)

Bộ môn Ngoại và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Ngoại khoa cơ bản” Khóa 6 (Mã khóa học: NGO50122006), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Gây mê hồi sức cơ bản khóa 4 (22-06-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Gây mê hồi sức cơ bản” Khóa 4 (Mã khóa học: GMH50122004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Nhãn khoa cơ bản khóa 4 (22-06-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức tuyển sinh lớp “Nhãn khoa cơ bản” Khóa 4 (Mã khóa học: MAT50122004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Sản phụ khoa cơ bản Khóa 5 (22-06-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Sản phụ khoa cơ bản” Khóa 5 (Mã khóa học: SAN50122005), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa năm 2022 (22-06-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa” năm 2022 (Mã khóa học: SAN207) như sau:

Thông báo tuyển sinh Vô sinh - Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung năm 2022 (22-06-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” Khóa 24 (Mã khóa học: SAN20322024), như sau:

Thông báo tuyển sinh Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 24 (22-06-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” Khóa 24 (Mã khóa học: SAN20322024), như sau:

Thông báo tuyển sinh Ngoại khoa cơ bản Khóa 6 (22-06-2022)

Bộ môn Ngoại và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Ngoại khoa cơ bản” Khóa 6 (Mã khóa học: NGO50122006), cụ thể như sau: