Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Tâm thần" Khóa 9 (27-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Tâm thần tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Tâm thần” (dành cho bác sĩ) khóa 9 (Mã khóa học: TTH10118009) và lớp “Định hướng chuyên khoa Tâm thần” (dành cho cử nhân, Y sĩ) khóa 9 (Mã khóa học: TTH10218009) , cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh "Định hướng chuyên khoa Huyết học - Truyền máu” khóa 37 (27-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Huyết học – Truyền máu tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Huyết học - Truyền máu” khóa 37 (Mã khóa học: HHT10118037), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Vi sinh" Khóa 37 (27-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Vi sinh thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Vi sinh” khóa 37 (Mã khóa học: VSI10118037), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa” khóa 3 (23-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phụ sản tổ chức tuyển sinh lớp “Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa” khóa 3 ((Mã khóa học: SAN20718003), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh" Khóa 25 (20-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh” khóa 25 (Mã khóa học: CDH10118025), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 10 (19-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 10 (Mã khóa học: SAN20318010), như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học ngắn hạn tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đại học Y Hà Nội (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học ngắn hạn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học thực hành tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đại học Y Hà Nội (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên)” khóa 12 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Y học hạt nhân tổ chức khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên)” khóa 12 (Mã khóa học: YHH10218012), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo "Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân" (Dành cho Kỹ sư) Khóa 12 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Y học hạt nhân tổ chức khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Kỹ sư)” khóa 12 (Mã khóa học: YHH10318012), cụ thể như sau:

Lịch khai giảng các khóa

24.Vi phẫu 15-1-2019