Tuyển sinh

Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo Cập nhật kiến thức về tâm thần người già (08-10-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội phối hợp Bộ môn Tâm thần tổ chức Hội thảo quốc tế “Cập nhật kiến thức về tâm thần người già”.

Thông báo tuyển sinh lớp Phẫu thuật mộng Khóa 2 (05-10-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Phẫu thuật mộng” khóa 2, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp khóa 17 (24-09-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 17 (Mã khóa học: CDH20118017) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ khóa 5 (20-09-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phẫu thuật tạo hình tổ chức khóa học “Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ” khóa 5 (Mã khóa học: PTH10118005), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Định hướng chuyên khoa Nội tiết – Đái tháo đường khóa 14 (19-09-2018)

Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Nội tiết – Đái tháo đường khóa 14” năm 2018.

Thông báo tuyển sinh Định hướng chuyên khoa Dược lý năm 2018 (17-09-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Dược lý tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Dược lý” (Mã khóa học: DLY10118) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh "Phẫu thuật Vi phẫu nhãn khoa cơ bản" Khóa 2 (07-09-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo tuyển sinh lớp “Vi phẫu nhãn khoa cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: MAT20518002), cụ thể như sau:

Hội thảo "Cộng hưởng từ tiền liệt tuyến và can thiệp điều trị u" (05-09-2018)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bệnh viện Đại học y Hà Nội, Hội Chẩn đoán hình ảnh xuyên biên giới tổ chức hội thảo quốc tế "Cộng hưởng từ tiền liệt tuyến và can thiệp điều trị u"

Thông báo tuyển sinh lớp “Phẫu thuật khúc xạ” khóa 1 (17-08-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo tuyển sinh lớp “Phẫu thuật khúc xạ” khóa 1 (Mã khóa học: MAT20818001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Tiêm nội nhãn” khóa 1 (17-08-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo tuyển sinh lớp “Tiêm nội nhãn” khóa 1 (Mã khóa học: MAT20718001), cụ thể như sau:

Lịch khai giảng các khóa