Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo "Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân" (Dành cho Bác sĩ) Khóa 12 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Y học hạt nhân tổ chức khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Bác sỹ)” khóa 12 (Mã khóa học: YHH10118012), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kỹ thuật ghi điện não” năm 2018 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Thần kinh của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kỹ thuật ghi điện não” năm 2018 (Mã khóa học: TKI20218) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Ngoại" Khóa 22 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Ngoại thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Ngoại” khóa 22 (Mã khóa học: NGO10118022), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Bổ sung lớp "Âm ngữ trị liệu" Khóa 2 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Phục hồi chức năng tổ chức tuyển sinh lớp “Âm ngữ trị liệu” khóa 2 (Mã khóa học: PHC20218002) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Mắt" Khóa 21 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt - Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Mắt” khóa 21 (Mã khóa học: MAT10118021), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Ung thư" Khóa 24 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Ung thư thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Định hướng chuyên khoa Ung thư” khóa 24 (Mã khóa học: UTH10118024) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Y học cổ truyền" Khóa 9 (10-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Y học cổ truyền” khóa 9 (Mã khóa học: YHC10118009), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh "Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến giáp" (09-07-2018)

Tuyến giáp là tuyến Nội tiết lớn nhất trong cơ thể có nhiều chức năng quan trọng. Bệnh lý tuyến giáp chiếm tỉ lệ lớn trong các bệnh về Nội tiết – Chuyển hóa. Nhằm nâng cao kiến thức về chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tuyến giáp.Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo mở lớp tập huấn "Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến giáp”.

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Giải phẫu bệnh" Khóa 20 (18-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giải phẫu bệnh tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Giải phẫu bệnh” khóa 20 (Mã khóa học: GPB10118020) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Nhi" Khóa 36 (15-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Nhi thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Nhi” khóa 36 (Mã khóa học: NHI10118036) như sau:

Lịch khai giảng các khóa

24.Vi phẫu 15-1-2019