Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp "Âm ngữ trị liệu" Khóa 2 (14-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Phục hồi chức năng thông báo tuyển sinh lớp đào tạo "Âm ngữ trị liệu” khóa 2 (Mã khóa học: PHC20218002) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Hóa Sinh" Khóa 21 (14-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Hóa sinh” khóa 21 (Mã khóa học: HSI10118021), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Mô phôi” khóa 4 (14-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Mô phôi tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Mô phôi” khóa 4 (Mã khóa học: MPH10118004) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Truyền nhiễm" Khóa 8 (11-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Truyền nhiễm tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Truyền nhiễm” khóa 8 (Mã khóa học: TNH10118008) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Thần kinh” khóa 16 (06-06-2018)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Thần kinh” khóa 16 (Mã khóa học: TKI10118016) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Điện não đồ lâm sàng” khóa 4 (06-06-2018)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Điện não đồ lâm sàng” khóa 4 (Mã khóa học: TKI20118004) như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa” năm 2018 (04-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa” năm 2018 (Mã khóa học: MAT20618) như sau

Thông báo tuyển sinh lớp "Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình” khóa 12 (04-06-2018)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Y học gia đình thông báo tuyển sinh lớp “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình” khóa 12 (Mã khóa học: YHG20118012), cụ thể như sau:

Thông báo Mời tham dự Hội thảo "Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp và mô mềm" (01-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Hội Chẩn đoán hình ảnh xuyên biên giới (Radiology Across Border) tổ chức Hội thảo “Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp và mô mềm”.

Danh sách các nhà tuyển dụng tham gia Ngày hội việc làm Y Hà Nội 2018 (30-05-2018)

Lịch khai giảng các khóa

24.Vi phẫu 15-1-2019