Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phẫu thuật vá nhĩ” năm 2018 (14-08-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phẫu thuật vá nhĩ” năm 2018 (Mã khóa học: TMH204) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Khám nội soi Tai Mũi Họng” khóa 9 (14-08-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Khám nội soi Tai Mũi Họng” khóa 9 (Mã khóa học: TMH20118009), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phẫu thuật vá nhĩ” năm 2018 (14-08-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phẫu thuật vá nhĩ” năm 2018 (Mã khóa học: TMH204) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Vô sinh - Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung” khóa 2 (14-08-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Vô sinh – Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung” khóa 2 (Mã khóa học: SAN20418002) như sau:

Thông báo tuyển sinh "Khúc xạ - Mài lắp kính" Khóa 10 (10-08-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo tuyển sinh lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” khóa 10 (Mã khóa học: MAT20118010), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh "Phẫu thuật nội soi Mũi Xoang" năm 2018 (10-08-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phẫu thuật nội soi mũi xoang” năm 2018 (Mã khóa học: TMH203) như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Cắt Amydal và nạo VA bằng dao plasma” năm 2018 (10-08-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Cắt Amydal và nạo VA bằng dao plasma” năm 2018 (Mã khóa học: TMH202) như sau:

Thông báo tuyển sinh "Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu" Khóa 17 (10-08-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Hồi sức cấp cứu tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu” khóa 17 (Mã khóa học: HSC10118017) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh "Phương pháp sư phạm y học" Khóa 13 (31-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giáo dục y học và Kỹ năng tiền lâm sàng của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Phương pháp sư phạm y học” khóa 13 (Mã khóa học: PPG20218013) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Phẫu thuật Phaco" Khóa 6 (31-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt tổ chức khóa học “Phẫu thuật Phaco khoá 6” (Mã khoá học: MAT20218006).

Lịch khai giảng các khóa