Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Y sinh học di truyền” khóa 1 (30-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Y sinh học di truyền thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Y sinh học di truyền” khóa 1 (Mã khóa học: YSH10118001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Nội" Khóa 22 (30-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Nội” khóa 22 (Mã khóa học: NOI10118022), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh "Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng” khóa 13 (27-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phục hồi chức năng tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng” khóa 13 (Mã khóa học: PHC10118013) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Sản phụ khoa" Khóa 8 (27-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phụ sản tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Sản phụ khoa” khóa 8 ((Mã khóa học: SAN10118008), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Tâm thần" Khóa 9 (27-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Tâm thần tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Tâm thần” (dành cho bác sĩ) khóa 9 (Mã khóa học: TTH10118009) và lớp “Định hướng chuyên khoa Tâm thần” (dành cho cử nhân, Y sĩ) khóa 9 (Mã khóa học: TTH10218009) , cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh "Định hướng chuyên khoa Huyết học - Truyền máu” khóa 37 (27-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Huyết học – Truyền máu tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Huyết học - Truyền máu” khóa 37 (Mã khóa học: HHT10118037), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Vi sinh" Khóa 37 (27-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Vi sinh thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Vi sinh” khóa 37 (Mã khóa học: VSI10118037), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa” khóa 3 (23-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phụ sản tổ chức tuyển sinh lớp “Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa” năm 2019, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh" Khóa 25 (20-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh” khóa 25 (Mã khóa học: CDH10118025), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 10 (19-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 10 (Mã khóa học: SAN20318010), như sau:

Lịch khai giảng các khóa