Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Định hướng chuyên khoa Nội tiết – Đái tháo đường khóa 14 (19-09-2018)

Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Nội tiết – Đái tháo đường khóa 14” năm 2018.

Thông báo tuyển sinh Định hướng chuyên khoa Dược lý năm 2018 (17-09-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Dược lý tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Dược lý” (Mã khóa học: DLY10118) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh "Phẫu thuật Vi phẫu nhãn khoa cơ bản" Khóa 2 (07-09-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo tuyển sinh lớp “Vi phẫu nhãn khoa cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: MAT20518002), cụ thể như sau:

Hội thảo "Cộng hưởng từ tiền liệt tuyến và can thiệp điều trị u" (05-09-2018)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bệnh viện Đại học y Hà Nội, Hội Chẩn đoán hình ảnh xuyên biên giới tổ chức hội thảo quốc tế "Cộng hưởng từ tiền liệt tuyến và can thiệp điều trị u"

Thông báo tuyển sinh lớp “Tiêm nội nhãn” khóa 1 (17-08-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo tuyển sinh lớp “Tiêm nội nhãn” khóa 1 (Mã khóa học: MAT20718001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phẫu thuật vá nhĩ” năm 2018 (14-08-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phẫu thuật vá nhĩ” năm 2018 (Mã khóa học: TMH204) như sau:

Thông báo tuyển sinh "Phẫu thuật nội soi Mũi Xoang" năm 2018 (10-08-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phẫu thuật nội soi mũi xoang” năm 2018 (Mã khóa học: TMH203) như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Cắt Amydal và nạo VA bằng dao plasma” năm 2018 (10-08-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Cắt Amydal và nạo VA bằng dao plasma” năm 2018 (Mã khóa học: TMH202) như sau:

Thông báo tuyển sinh "Phương pháp sư phạm y học" Khóa 13 (31-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giáo dục y học và Kỹ năng tiền lâm sàng của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Phương pháp sư phạm y học” khóa 13 (Mã khóa học: PPG20218013) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Y sinh học di truyền” khóa 1 (30-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Y sinh học di truyền thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Y sinh học di truyền” khóa 1 (Mã khóa học: YSH10118001), cụ thể như sau:

Lịch khai giảng các khóa