Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh "Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến giáp" (09-07-2018)

Tuyến giáp là tuyến Nội tiết lớn nhất trong cơ thể có nhiều chức năng quan trọng. Bệnh lý tuyến giáp chiếm tỉ lệ lớn trong các bệnh về Nội tiết – Chuyển hóa. Nhằm nâng cao kiến thức về chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tuyến giáp.Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo mở lớp tập huấn "Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến giáp”.

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Giải phẫu bệnh" Khóa 20 (18-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giải phẫu bệnh tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Giải phẫu bệnh” khóa 20 (Mã khóa học: GPB10118020) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Nhi" Khóa 36 (15-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Nhi thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Nhi” khóa 36 (Mã khóa học: NHI10118036) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Âm ngữ trị liệu" Khóa 2 (14-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Phục hồi chức năng thông báo tuyển sinh lớp đào tạo "Âm ngữ trị liệu” khóa 2 (Mã khóa học: PHC20218002) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Hóa Sinh" Khóa 21 (14-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Hóa sinh” khóa 21 (Mã khóa học: HSI10118021), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Mô phôi” khóa 4 (14-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Mô phôi tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Mô phôi” khóa 4 (Mã khóa học: MPH10118004) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Truyền nhiễm" Khóa 8 (11-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Truyền nhiễm tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Truyền nhiễm” khóa 8 (Mã khóa học: TNH10118008) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Thần kinh” khóa 16 (06-06-2018)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Thần kinh” khóa 16 (Mã khóa học: TKI10118016) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Điện não đồ lâm sàng” khóa 4 (06-06-2018)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Điện não đồ lâm sàng” khóa 4 (Mã khóa học: TKI20118004) như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa” năm 2018 (04-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa” năm 2018 (Mã khóa học: MAT20618) như sau

Lịch khai giảng các khóa