Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Nội" Khóa 22 (30-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Nội” khóa 22 (Mã khóa học: NOI10118022), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh "Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng” khóa 13 (27-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phục hồi chức năng tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng” khóa 13 (Mã khóa học: PHC10118013) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Tâm thần" Khóa 9 (27-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Tâm thần tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Tâm thần” (dành cho bác sĩ) khóa 9 (Mã khóa học: TTH10118009) và lớp “Định hướng chuyên khoa Tâm thần” (dành cho cử nhân, Y sĩ) khóa 9 (Mã khóa học: TTH10218009) , cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh "Định hướng chuyên khoa Huyết học - Truyền máu” khóa 37 (27-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Huyết học – Truyền máu tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Huyết học - Truyền máu” khóa 37 (Mã khóa học: HHT10118037), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kỹ thuật ghi điện não” năm 2018 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Thần kinh của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kỹ thuật ghi điện não” năm 2018 (Mã khóa học: TKI20218) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Ngoại" Khóa 22 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Ngoại thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Ngoại” khóa 22 (Mã khóa học: NGO10118022), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Bổ sung lớp "Âm ngữ trị liệu" Khóa 2 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Phục hồi chức năng tổ chức tuyển sinh lớp “Âm ngữ trị liệu” khóa 2 (Mã khóa học: PHC20218002) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Mắt" Khóa 21 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt - Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Mắt” khóa 21 (Mã khóa học: MAT10118021), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Ung thư" Khóa 24 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Ung thư thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Định hướng chuyên khoa Ung thư” khóa 24 (Mã khóa học: UTH10118024) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Y học cổ truyền" Khóa 9 (10-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Y học cổ truyền” khóa 9 (Mã khóa học: YHC10118009), cụ thể như sau:

Lịch khai giảng các khóa