Tin tức

Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm" Khóa 8 (17-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lễ khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm” khóa 8 (Mã khóa học: KTY10118008), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên)” khóa 12 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Y học hạt nhân tổ chức khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên)” khóa 12 (Mã khóa học: YHH10218012), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo "Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân" (Dành cho Kỹ sư) Khóa 12 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Y học hạt nhân tổ chức khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Kỹ sư)” khóa 12 (Mã khóa học: YHH10318012), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo "Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân" (Dành cho Bác sĩ) Khóa 12 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Y học hạt nhân tổ chức khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Bác sỹ)” khóa 12 (Mã khóa học: YHH10118012), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kỹ thuật ghi điện não” năm 2018 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Thần kinh của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kỹ thuật ghi điện não” năm 2018 (Mã khóa học: TKI20218) như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học ngắn hạn tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đại học Y Hà Nội (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học ngắn hạn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học thực hành tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đại học Y Hà Nội (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Ngoại" Khóa 22 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Ngoại thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Ngoại” khóa 22 (Mã khóa học: NGO10118022), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Bổ sung lớp "Âm ngữ trị liệu" Khóa 2 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Phục hồi chức năng tổ chức tuyển sinh lớp “Âm ngữ trị liệu” khóa 2 (Mã khóa học: PHC20218002) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Mắt" Khóa 21 (16-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt - Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Mắt” khóa 21 (Mã khóa học: MAT10118021), cụ thể như sau: