Tin tức

Thông báo tuyển sinh các lớp Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện (05-07-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện" cụ thể như sau:

Thông báo lịch kiểm tra nói tiếng Việt thành thạo và đủ trình độ phiên dịch trong khám chữa bệnh tại Việt Nam Đợt 2 năm 2019 (02-07-2019)

Thông báo tuyển sinh khóa học Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Bác sỹ) khóa 14 (28-06-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Y học hạt nhân tổ chức khóa học Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Bác sỹ) khóa 14

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Chẩn đoán hình ảnh Nhãn khoa năm 2019 (19-06-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp Chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa năm 2019, cụ thể như sau:

Thông báo lịch kiểm tra Ngoại ngữ Đợt 2 năm 2019 (Phiên dịch) (13-06-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thông báo lịch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận người nước ngoài nói tiếng Việt thành thạo hoặc thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc hoặc người Việt Nam có đủ trình độ phiên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam Đợt 2 năm 2019 như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Giải phẫu bệnh Khóa 21 (13-06-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giải phẫu bệnh tổ chức tuyển sinh lớp Định hướng chuyên khoa Giải phẫu bệnh Khóa 21, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học ngắn hạn tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đại học Y Hà Nội (12-06-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học ngắn hạn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh như sau:

Thông báo tuyển sinh Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng Khóa 14 (11-06-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phục hồi chức năng tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng” khóa 14 (Mã khóa học: PHC10119014) cụ thể như sau:

Thông báo mời tham dự khóa đào tạo Siêu âm Sản phụ khoa và vú - RAB VITAL Project (10-06-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Hội Chẩn đoán hình ảnh xuyên biên giới (Radiology Across Border) tổ chức khóa đào tạo “Siêu âm Sản phụ khoa và vú- RAB VITAL Project”.

Thông báo tuyển sinh lớp Định hướng chuyên khoa Truyền nhiễm khóa 10 (05-06-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Truyền nhiễm tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Truyền nhiễm” khóa 10 (Mã khóa học: TNH10119010) cụ thể như sau:

Lịch khai giảng các khóa