Tin tức

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” khóa 7 (21-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” khóa 7 (Mã khóa học: NGO20117007) như sau

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Phẫu thuật điều trị mộng” khóa 2 (21-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Phẫu thuật điều trị mộng” khóa 2 (Mã khóa học: MAT20417002) như sau

Lễ khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Da liễu" khóa 32 (21-09-2017)

Ngày 20/9/2017, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội và Bộ môn Da Liễu - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ khai giảng khoá đào tạo “Định hướng chuyên khoa Da liễu” khóa 32.

Lễ khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Truyền nhiễm khóa 7 (20-09-2017)

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, Bộ môn Truyền nhiễm – Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Truyền nhiễm" khóa 7.

Lễ khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng" khóa 11 (19-09-2017)

Ngày 18/09/2017, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội và Bộ môn Phục hồi chức năng - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng" khóa 11

Lễ khai giảng lớp “Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản” khóa 6 (18-09-2017)

Ngày 18/09/2017, tại Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức khai giảng lớp “Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản” khóa 6. Khóa học kéo dài trong 3 tháng.

Lễ khai giảng lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” khóa 7 và Lễ bế giảng lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” khóa 6. (15-09-2017)

Ngày 15/9/2017 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” khóa 7 và bế giảng lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” khóa 6.

Lễ khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh khóa 24 (15-09-2017)

Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh" khóa 25.

Thông báo tuyển sinh lớp "Vô sinh - Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung" Khóa 2. (15-09-2017)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo "Vô sinh - Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung" Khóa 2 (Mã khóa học: SAN20417002)

Thông báo tuyển sinh lớp "Phẫu thuật nội soi trong phụ khoa" Khóa 2 (15-09-2017)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Phẫu thuật nội soi chuyên ngành Phụ khoa” khóa 2