Tin tức

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Tâm thần" Khóa 8 (19-03-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Tâm thần tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Tâm thần” (dành cho bác sĩ) khóa 8 (Mã khóa học: TTH10118008) và lớp “Định hướng chuyên khoa Tâm thần” (dành cho cử nhân, Y sĩ) khóa 8 (Mã khóa học: TTH10218008) , cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình” khóa 10 (14-03-2018)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình” khóa 10 (Mã khóa học: YHG20118010), như sau:

Thông báo tuyển sinh các lớp “Thăm dò chức năng” năm 2018 gồm: Điện tâm đồ cơ bản, Thăm dò chức năng hô hấp, Thăm dò chức năng cơ bản, Khóa học cơ bản về điện cơ. (13-03-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Bộ môn Sinh lý học - Đại học Y Hà Nội mở các lớp “Thăm dò chức năng” với nội dung cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Khám nội soi Tai Mũi Họng” khóa 8 (13-03-2018)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Khám nội soi Tai Mũi Họng” khóa 8 (mã khóa học: TMH20118008) như sau:

Danh mục các khóa học (12-03-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, có nhiệm vụ là đầu mối tổ chức, triển khai và quản lý các khóa học ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, thực hiện đào tạo kỹ thuật, nâng cao tay nghề cho cán bộ, viên chức y tế. Học viên hoàn thành các khóa học tại Trung tâm sẽ được cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận theo quy định.

Khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân” khóa 11 (08-03-2018)

Ngày 05/03/2018, Bộ môn Y học hạt nhân - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân khóa 11”

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Cộng hưởng từ tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 2 (08-03-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Cộng hưởng từ tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 2 (Mã khóa học: CDH20318002) như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kỹ thuật viên Y pháp” khóa 11 (08-03-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Y Pháp thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kỹ thuật viên Y pháp” khóa 11 (Mã khóa học: YPH20118011) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 5 (08-03-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 5 (Mã khóa học: CDH20218005) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo "Định hướng chuyên khoa Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng” khóa 3 (08-03-2018)

Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng” khóa 3 (Mã khóa học DUM10118003) như sau: