Tin tức

Thông báo khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp K27 (11-01-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 27 như sau:

Thông báo tuyển sinh Ngoại khoa cơ bản Khóa 7 (10-01-2023)

Bộ môn Ngoại và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Ngoại khoa cơ bản” Khóa 7 (Mã khóa học: NGO50122007), cụ thể như sau:

Kế hoạch tuyển sinh năm 2023 (03-01-2023)

Thông báo khai giảng lớp An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II Khóa 13 (13-12-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II Khóa 13

Thông báo khai giảng lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng Khóa 19 (13-12-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng Khóa 19 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 25 (13-12-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 25 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 14 (12-12-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 14 như sau:

Thông báo tuyển sinh Giải phẫu bệnh cơ bản Khóa 4 (22-11-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Giải phẫu bệnh cơ bản” Khóa 4 (Mã khóa học: GPB50123004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Phương pháp giải trình tự gen và các ứng dụng cơ bản năm 2022 (17-11-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật y học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phương pháp giải trình tự gen và các ứng dụng cơ bản” năm 2022 (Mã khóa học: KTY317), cụ thể như sau:

Thông báo khai giảng lớp Phẫu thuật Phaco K12 (09-11-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Phẫu thuật Phaco K12 như sau: