Tin tức

Thông báo tuyển sinh lớp “Vô sinh - Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung" Khóa 2 (23-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Vô sinh – Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung” khóa 2 (Mã khóa học: SAN20418002) như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp đào tạo kỹ thuật viên tại Bộ môn Giải phẫu bệnh năm 2018 (23-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giải phẫu bệnh của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các lớp về chuyên ngành Giải phẫu bệnh như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm” khóa 8 (17-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm” khóa 8 (Mã khóa học: KTY10118008), cụ thể như sau:

Thông báo nhận chứng chỉ lớp "Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng" Khóa 11 (15-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng thông báo đã có chứng chỉ của các khóa đào tạo sau:

Khai giảng khoá đào tạo "Siêu âm chuyên ngành sản phụ khoa” khóa 9 (14-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Siêu âm chuyên ngành sản phụ khoa” khóa 9 (mã khóa học: SAN20318009), như sau:

Lễ khai giảng khóa đào tạo "Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 15 (11-05-2018)

Ngày 07/05/2018, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng khóa đào tạo "Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 15 tại phòng 301 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội.

Lễ khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Ngoại" Khóa 21 (11-05-2018)

Ngày 08/05/2018, Bộ môn Ngoại của Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa chuyên ngành Ngoại” khóa 21.

Thông báo tuyển sinh lớp "Tâm thần nhi" Khóa 3 (11-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Tâm thần nhi” khóa 3 (dành cho bác sĩ - mã khóa học: TTH20218003) và “Tâm thần nhi” khóa 3 (dành cho y sĩ và cử nhân - mã khóa học: TTH20718003), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Phương pháp pháp sư phạm y học” khóa 11 (10-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giáo dục y học và Kỹ năng tiền lâm sàng của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Phương pháp sư phạm y học” khóa 11 (Mã khóa học: PPG20218011) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn” khóa 1 (09-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Kỹ thuật y học tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn” khóa 1 (Mã khóa học: KTY10218001) cụ thể như sau: