Tin tức

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 3 (Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang) (18-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” khóa 3 (Mã khóa học: CDH50222003), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản khóa 4 (18-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản” khóa 4 (Mã khóa học: HSC50122004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Chăm sóc da mặt bằng Y học cổ truyền cơ bản năm 2022 (18-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội tuyển sinh liên tục lớp “Chăm sóc da mặt bằng Y học cổ truyền cơ bản” năm 2022 (Mã khóa học: YHC30120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Chăm sóc da mặt bằng Y học cổ truyền năm 2022 (18-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Chăm sóc da mặt bằng Y học cổ truyền” năm 2022 (Mã khóa học: YHC205) như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Chăm sóc da mặt bằng Y học cổ truyền cơ bản năm 2022 (18-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội tuyển sinh liên tục lớp “Chăm sóc da mặt bằng Y học cổ truyền cơ bản” năm 2022 (Mã khóa học: YHC30120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 3 (18-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” khóa 3 (Mã khóa học: CDH50222003), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Nhận biết và sử dụng các vị thuốc cổ truyền năm 2022 (15-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Nhận biết và sử dụng các vị thuốc cổ truyển” năm 2022 (Mã khóa học: YHC204) như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt cơ bản năm 2022 (14-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt cơ bản” năm 2022 (Mã khóa học: YHC206) như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh trong Y học cổ truyền năm 2022 (14-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thông báo tuyển sinh lớp “Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh trong YHCT” năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật cấy chỉ cơ bản điều trị bệnh trong Y học cổ truyền năm 2022 (14-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp Kỹ thuật cấy chỉ cơ bản điều trị bệnh trong Y học cổ truyền năm 2022 như sau: