Tin tức

Thông báo tuyển sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm khóa 9 (29-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Nghiệp vụ sư phạm” khóa 9 (Mã khóa học: PPG20121009), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Nội soi tiêu hóa khóa 13 và Nội soi tiêu hóa nâng cao khóa 6 (25-03-2021)

Khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật Phaco Khóa 10 (25-03-2021)

Khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật Khúc xạ Khóa 2 (25-03-2021)

Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh (18-03-2021)

Thông báo tuyển sinh lớp Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản trong gây mê hồi sức năm 2021 (16-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản trong gây mê hồi sức ” năm 2021 (Mã khóa học: DDH303) cụ thể như sau:

Chương trình thạc sĩ Nhãn khoa quốc tế cấp Song bằng hợp tác giữa Đại học Sydney và Trường Đại học Y Hà Nội (16-03-2021)

Thông báo tuyển sinh lớp Phương pháp dạy - học lâm sàng khóa 1 (12-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Phương pháp dạy - học lâm sàng” khóa 1 (Mã khóa học: PPG20421001) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 4 (12-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội tuyển sinh lớp “Ngoại khoa cơ bản” khóa 4 (Mã khóa học: NGO50121004), cụ thể như sau:

PHIẾU KHAI BÁO DỊCH TỄ COVID 19 (08-03-2021)

Thực hiện thông báo số 287/TB-ĐHYHN ngày 26/02/2021 về việc dạy và học từ 01/3/2021 trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội đề nghị các anh/chị học viên khai báo thông tin điều tra yếu tố dịch tễ COVID-19. Học viên bắt buộc phải điền phiếu khai báo thông tin và chịu trách nhiệm với các thông tin khai báo.