Tin tức

Thông báo tuyển sinh Giải phẫu bệnh cơ bản Khóa 5 (02-11-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Giải phẫu bệnh cơ bản” Khóa 5 (Mã khóa học: GPB50124005), cụ thể như sau:

Cấp chứng nhận CME tham dự hội nghị Y học Pháp - Việt (30-10-2023)

Thông báo tuyển sinh Phẫu thuật Phaco Khóa 14 (20-10-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Phẫu thuật Phaco” Khóa 14 (Mã khóa học: MAT20223014), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh tuyển sinh lớp Khúc xạ - Mài lắp kính Khóa 25 (20-10-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” Khóa 25 (Mã khóa học: MAT20123025), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chăm sóc giai đoạn chuyển tiếp và cập nhật điều trị chuyên sâu bệnh đái tháo đường típ 1 (20-10-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chăm sóc giai đoạn chuyển tiếp và cập nhật điều trị chuyên sâu bệnh đái tháo đường típ 1” (Mã hội thảo: NOI308), cụ thể như sau:

Khai giảng lớp chẩn đoán hình ảnh cơ bản khoá 6 (18-10-2023)

Khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp khoá 29 (18-10-2023)

Thông báo tuyển sinh lớp siêu âm trong sản phụ khoa khóa 29 (13-10-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” Khóa 29 (Mã khóa học: SAN20323029), như sau:

Thông tin khai giảng tháng 10 (11-10-2023)

Khai giảng khoá học Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản khoá 5 (09-10-2023)