Tin tức

Khai giảng khóa đào tạo Khúc xạ - Mài lắp kính Khóa 10 (22-10-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo tổ chức khai giảng lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” khóa 10 (Mã khóa học: MAT20118010), cụ thể như sau:

Công ty TNHH HGT Vietnam tuyển dụng (18-10-2018)

Công ty TNHH HGT Vietnam tuyển dụng:

Khai giảng khóa đào tạo của Khoa Chẩn đoán hình ảnh (18-10-2018)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng các lớp của Khoa Chẩn đoán hình ảnh như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Tiêm nội nhãn Khóa 1 (17-10-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo khai giảng lớp “Tiêm nội nhãn” khóa 1 (Mã khóa học: MAT20718001), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Mắt Khóa 21 (15-10-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt - Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Mắt khóa 21 (Mã khóa học: MAT10118021), cụ thể như sau:

Thông báo về lệ phí thi hoặc công nhận sử dụng thành thạo Ngoại ngữ trong khám chữa bệnh (15-10-2018)

Trung tâm đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội trân trọng thông báo lịch thi và lệ phí xét duyệt công nhận nhận biết tiếng Việt thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh chữa bệnh

Thông báo tuyển sinh Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành Xét nghiệm Khóa 9 (11-10-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm” khóa 9

Biểu mẫu phiên dịch (10-10-2018)

Biểu mẫu phiên dịch và hướng dẫn nộp hồ sơ

Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo Cập nhật kiến thức về can thiệp trong điều trị rối loạn tâm thần (08-10-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội phối hợp Bộ môn Tâm thần tổ chức Hội thảo quốc tế “Cập nhật kiến thức về can thiệp trong điều trị rối loạn tâm thần”.

Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo Cập nhật kiến thức về tâm thần người già (08-10-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội phối hợp Bộ môn Tâm thần tổ chức Hội thảo quốc tế “Cập nhật kiến thức về tâm thần người già”.

Lịch khai giảng các khóa

23.Vi phẫu 15-1-2019