Tin tức

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng Khóa 8 (29-07-2021)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng” khóa 8 cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Các xét nghiệm test nhanh và ứng dụng trong thực hành vi sinh lâm sàng năm 2021 (29-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Các xét nghiệm test nhanh và ứng dụng trong thực hành vi sinh lâm sàng” năm 2021 (Mã khóa học: KTY309), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Đảm bảo chất lượng test nhanh trong vi sinh lâm sàng năm 2021 (29-07-2021)

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp Đảm bảo chất lượng test nhanh trong vi sinh lâm sàng năm 2021 (Mã khoá học: KTY308), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản năm 2021 - 2022 (27-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội tiếp tục nhận hồ sơ và học phí lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” năm 2021 - 2022, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 4 (27-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội tiếp tục nhận hồ sơ và học phí lớp “Ngoại khoa cơ bản” khóa 4 (Mã khóa học: NGO50121004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Xét nghiệm y học cơ bản Khóa 4 (20-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Xét nghiệm y học cơ bản” khóa 4 (Mã khóa học: KTY50121004), cụ thể như sau:

Thông báo về việc tổ chức khóa học Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2 (16-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật Y học - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lớp Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2 năm 2021 (mã khóa học: KTY307) theo thông báo tuyển sinh số 282/TB - TTĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2 (miễn phí đăng ký) (16-07-2021)

Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2 (miễn phí đăng ký)

Realtime - RT PCR trong xét nghiệm SARS - CoV2 Khóa 2 năm 2021 (Miễn phí) (16-07-2021)

Realtime - RT PCR trong xét nghiệm SARS - CoV2 Khóa 2 năm 2021 (Miễn phí)

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Điện não đồ lâm sàng Khóa 7 (12-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Điện não đồ lâm sàng” khóa 7 (Mã khóa học: TKI20121007) như sau: