Tin tức

Thông báo tuyển sinh Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 27 (13-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” Khóa 27 (Mã khóa học: CDH20122027) như sau:

Thông báo tuyển sinh Giải trình tự thế hệ mới - Phiên giải kết quả cơ bản năm 2022 (07-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Giải trình tự thế hệ mới - Phiên giải kết quả cơ bản” năm 2022 (Mã khóa học: YSH307), cụ thể như sau:

Thông báo lịch kiểm tra xét hồ sơ kiểm tra, kiểm tra công nhận thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch (06-10-2022)

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lịch kiểm tra và công nhận người nước ngoài thành thạo ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc hoặc người Việt Nam có đủ trình độ phiên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

Thông báo xét hồ sơ kiểm tra, kiểm tra công nhận thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch (06-10-2022)

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận người nước ngoài thành thạo ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc hoặc người Việt Nam có đủ trình độ phiên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu viên nghiên cứu bệnh không lây nhiễm (06-10-2022)

Dự án Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu về các bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo chương trình học bổng nghiên cứu bệnh không lây nhiễm (NCD), nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực bệnh NCD cụ thể như sau:

Thông báo khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản khóa 5 (05-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản khóa 5 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Nhãn khoa cơ bản khóa 4 (05-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Nhãn khoa cơ bản khóa 4 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 6 (05-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 6 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Da liễu cơ bản khóa 3 (04-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Da liễu cơ bản khóa 3 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Phục hồi chức năng cơ bản khóa 4 (21-09-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát khóa 9 như sau: