Tin tức

Thông báo tuyển sinh Thần kinh cơ bản Khóa 3 (18-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Thần kinh cơ bản” Khóa 3 (Mã khóa học: TKI50122003), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp liên tục lớp Xét nghiệm y học cơ bản năm 2022 (13-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp Xét nghiệm y học cơ bản (Mã khóa học: KTY501), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản Khóa 4 (11-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản” Khóa 4 (Mã khóa học: PTH50122004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 26 (11-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” Khóa 26 (Mã khóa học: CDH20122026) như sau:

Thông báo tuyển sinh Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 26 (11-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” Khóa 26 (Mã khóa học: CDH20122026) như sau:

Thông báo tuyển sinh Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản Khóa 4 (11-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản” Khóa 4 (Mã khóa học: PTH50122004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Trải nghiệm và thực hành kiến thức y học thông thường năm 2022 (06-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về việc tham dự sự kiện “Trải nghiệm và thực hành kiến thức y học thông thường” năm 2022 (Mã khóa học: HPE301), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Y học tình dục năm 2022 (06-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Tâm thần – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Y học tình dục” năm 2022 (Mã khóa học: TTH306), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình Khóa 15 (06-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình” Khóa 15 (Mã khóa học: YHG20122015), cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản khóa 3 (Trung tâm CĐHA CTĐQ) (04-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản khóa 3 (Trung tâm CĐHA CTĐQ) như sau: