Tin tức

Thông báo tuyển sinh lớp Sản phụ khoa cơ bản Khóa 3 (16-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Sản phụ khoa cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: SAN50120002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Vô sinh – Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung năm 2021 (16-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Vô sinh – Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung” năm 2021 (Mã khóa học: SAN204) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2021 (09-12-2020)

Thực hiện quyết định ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế và của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc tổ chức thực hiện các chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế; Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp như sau:

Khai giảng khóa học Khám nội soi Tai Mũi Họng khóa 15 (08-12-2020)

Khai giảng khóa học Giải phẫu bệnh cơ bản khóa 2 (03-12-2020)

Khai giảng khóa học Nội soi tiêu hóa khóa 12 (03-12-2020)

Thông báo tuyển sinh Sư phạm y học cơ bản khóa 14 (03-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Sư phạm y học cơ bản” khóa 14 (Mã khóa học: PPG20321014) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Điện não đồ lâm sàng khóa 6 (20-11-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Điện não đồ lâm sàng” khóa 6 (Mã khóa học: TKI20120006) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng Khóa 11 (09-11-2020)

Bộ môn Ngoại và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” khóa 11 (Mã khóa học: NGO20120011).

Thông báo tuyển sinh lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 23 (09-11-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 23 (Mã khóa học: CDH20121023) như sau: