Tin tức

Khóa đào tạo ngắn hạn lớp "Quản lý nhân sự" (06-10-2011)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2012 của Bộ Y Tế. Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức mở lớp đào tạo ngắn hạn.

Khóa đào tạo ngắn hạn lớp "Kỹ năng lãnh đạo, quản lý" (06-10-2011)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2012 của Bộ Y Tế. Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức mở các lớp đào tạo ngắn hạn.

Mẫu đơn xin học - Hpec (23-08-2011)

Mẫu đơn xin học của Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Lớp Y tế thôn bản tại huyện Sóc Sơn (13-05-2011)

Trung tâm Đào Dịch vụ Theo nhu cầu xã hội cùng hội chữ thập đỏ Sun Korea, Hàn Quốc tổ chức lớp đào tạo kỹ năng y tế thôn bản cho hội phụ nữ các xã thuộc huyện Sóc Sơn.

Các lĩnh vực đào tạo (22-04-2011)

(Đào tạo đại học, sau đại học và theo yêu cầu)

Giới thiệu Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (22-04-2011)

Trung tâm hiện có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

Văn bản liên quan (22-04-2011)

Bao gồm các văn bản dưới đây

Lịch sử Trường Đại học Y Hà Nội (26-01-2007)

Một trăm năm trường Đại học Y Hà Nội kể từ năm đầu thành lập trong thời kỳ thuộc Pháp đến ngày nước nhà được độc lập, rồi kế tiếp trải qua hai cuộc kháng chiến giữ nước khốc liệt cho đến ngày hôm nay chắc chắn có rất nhiều sự kiện. Để sưu tập tư liệu và viết nên một cuốn sách lịch sử quả là một công việc hết sức khó khăn.