Thông báo về việc giới thiệu sách lên Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Y Hà Nội

03/11/2012 Hướng tới Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập Trường - 15/11/2012, Cổng Thông tin điện tử của Nhà trường sẽ được triển khai vào ngày 6/11/2012, trong đó có chuyên mục Giới thiệu sách của các đơn vị và cá nhân đã xuất bản trong trường.

Các bộ môn, cán bộ trong toàn Viện có nhu cầu giới thiệu sách xin gửi đăng ký về phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

Thông tin cụ thể xin download công văn số: 182/YHDP&YTCC.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị