Chúc mừng tân Tiến sĩ: Trần Thị Thoa

07/07/2012 Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ dược học

Ngày 6/7/2012: ThS. Trần Thị Thoa, Bộ môn Sức khỏe Môi Trường đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ dược học, tại trường ĐẠi học Dược Hà Nội.