Chúc mừng tân Tiến sĩ: Trần Thị Thoa

07/07/2012 Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ dược học

Ngày 6/7/2012: ThS. Trần Thị Thoa, Bộ môn Sức khỏe Môi Trường đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ dược học, tại trường ĐẠi học Dược Hà Nội.

Lịch khai giảng các khóa