Mẫu đăng ký là chuyên gia, nghiên cứu viên, tư vấn viên cho các hoạt động của Trung tâm