Tin tức

Thông báo tuyển sinh lớp Dược lý cơ bản Khóa 2 (06-01-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Dược lý cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: DLY50120002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phẫu thuật Phaco Khóa 10 (30-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Phẫu thuật Phaco” khóa 10 (Mã khóa học: MAT20221010), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Khúc xạ - Mài lắp kính năm 2021 (29-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” năm 2021, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa học Phẫu thuật Phaco khóa 10 (28-12-2020)

Khai giảng khóa học Vi phẫu nhãn khoa cơ bản khóa 4 (28-12-2020)

Khai giảng khóa học Ung thư cơ bản khóa 2 (28-12-2020)

Thông báo tuyển sinh lớp Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản khóa 3 (21-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản” khóa 3 (Mã khóa học: HSC50120003), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học về Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (21-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học về Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn như sau:

Thông báo tuyển sinh Siêu âm trong sản phụ khoa khóa 20 (21-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 20 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản năm 2021 (16-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh liên tục lớp chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản” năm 2021 (mã khóa học NGO203).