Tin tức

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 2 (24-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: CDH50220002), cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Khám nội soi Tai mũi họng Khóa 13 (20-02-2020)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Khám nội soi Tai mũi họng Khóa 13

Khai giảng lớp Tiêm nội nhãn Khóa 2 (20-02-2020)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo khai giảng lớp “Tiêm nội nhãn” khóa 2, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Giải phẫu bệnh cơ bản Khóa 1 (20-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Giải phẫu bệnh - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Giải phẫu bệnh cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: GPB50120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa ngắn hạn về Chẩn đoán hình ảnh năm 2020 (20-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học ngắn hạn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Ung thư cơ bản Khóa 1 (20-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Ung thư cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: UTH50120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học ngắn hạn tại Bộ môn Tâm thần năm 2020 (18-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các lớp về chuyên ngành Tâm thần như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Sản phụ khoa cơ bản Khóa 1 (18-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Sản phụ khoa cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: SAN50120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Giải phẫu bệnh cơ bản Khóa 1 (18-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Giải phẫu bệnh cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: GPB50120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Nội soi tiêu hóa nâng cao năm 2020 (18-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Nội soi tiêu hóa nâng cao” năm 2020 (Mã khóa học: NOI202), cụ thể như sau: