Tin tức

Dự án hợp tác Orbis Việt Nam và Trường Đại học Y Hà Nội (25-05-2022)

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản năm 2022 (24-05-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản” năm 2022 (Mã khóa học: KTY310), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Nhuộm soi bệnh phẩm dịch âm đạo phát hiện tác nhân gây bệnh năm 2022 (20-05-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Nhuộm soi bệnh phẩm dịch âm đạo phát hiện tác nhân gây bệnh” năm 2022 (Mã khóa học: KTY311), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phục hồi chức năng cơ bản Khóa 4 (19-05-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Phục hồi chức năng cơ bản” Khóa 4 (Mã khóa học: PHC50122004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Vô sinh – Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung năm 2022 (19-05-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Vô sinh – Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung” năm 2022 (Mã khóa học: SAN204).

Khai giảng khóa đào tạo Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 23 (19-05-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 23 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản khóa 5 (12-05-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội -Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 5:

Khai giảng khóa đào tạo Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 25, Kỹ thuật Chụp cắt lớp vi tính tổng quát Khóa 8 (12-05-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội -Trường Đại học Y Hà Nội thông báo thay đổi khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 25, Kỹ thuật Chụp cắt lớp vi tính tổng quát Khóa 8 như sau:

Khai giảng lớp Điện não đồ lâm sàng Khóa 7 (10-05-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội -Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Điện não đồ lâm sàng Khóa 7 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Tư vấn cho người bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp năm 2022 (09-05-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp Tư vấn cho người bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp năm 2022 như sau: