Tin tức

Thông báo tuyển sinh các lớp Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện (05-07-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện" cụ thể như sau:

Thông báo lịch kiểm tra nói tiếng Việt thành thạo và đủ trình độ phiên dịch trong khám chữa bệnh tại Việt Nam Đợt 2 năm 2019 (02-07-2019)

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Chẩn đoán hình ảnh Nhãn khoa năm 2019 (19-06-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp Chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa năm 2019, cụ thể như sau:

Thông báo lịch kiểm tra Ngoại ngữ Đợt 2 năm 2019 (Phiên dịch) (13-06-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thông báo lịch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận người nước ngoài nói tiếng Việt thành thạo hoặc thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc hoặc người Việt Nam có đủ trình độ phiên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam Đợt 2 năm 2019 như sau:

Thông báo mời tham dự khóa đào tạo Siêu âm Sản phụ khoa và vú - RAB VITAL Project (10-06-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Hội Chẩn đoán hình ảnh xuyên biên giới (Radiology Across Border) tổ chức khóa đào tạo “Siêu âm Sản phụ khoa và vú- RAB VITAL Project”.

Khai giảng khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu Khóa 18 (01-06-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Hồi sức cấp cứu tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu” khóa 18 (Mã khóa học: HSC10119018) cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật ghi điện não Khóa 8 (15-05-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Kỹ thuật ghi điện não Khóa 8 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân Khóa 13 (10-05-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Y học hạt nhân tổ chức khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân" Khóa 13, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Khám nội soi Tai Mũi Họng khóa 11 (06-05-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Khám nội soi Tai Mũi Họng” khóa 11, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Khám nội soi tiêu hóa khóa 8 (06-05-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà tổ chức khai giảng lớp đào tạo Khám nội soi tiêu hóa khóa 8

Lịch khai giảng các khóa