Tin tức

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Điều dưỡng nội soi tiêu hóa cơ bản (15-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Điều dưỡng nội soi tiêu hóa cơ bản” năm 2020 (Mã khóa học: NOI203), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Điều dưỡng nội soi mật tụy ngược dòng năm 2020 (15-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Điều dưỡng nội soi mật tụy ngược dòng” năm 2020 (Mã khóa học: NOI205), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Điều dưỡng nội soi tiêu hóa cầm máu - cắt polyp năm 2020 (15-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Điều dưỡng nội soi tiêu hóa cầm máu - cắt Polyp” năm 2020 (Mã khóa học: NOI206), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 2 (11-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khải giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 2 như sau:

Khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 1 (11-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 1 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học về quản lý chất lượng xét nghiệm y học năm 2020 (06-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học về quản lý chất lượng xét nghiệm y học năm 2020 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phẫu thuật Phaco năm 2020 (06-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Phẫu thuật Phaco” năm 2020 (Mã khóa học: MAT202), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo về xét nghiệm (06-05-2020)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo về khoa học xét nghiệm cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Y học cổ truyền cơ bản Khóa 1 (05-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Y học cổ truyền cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: YHC50120001), cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Kỹ thuật cấy chỉ cơ bản điều trị bệnh trong Y học cổ truyền Khóa 1 (01-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thông báo khai giảng lớp “Kỹ thuật cấy chỉ cơ bản điều trị bệnh trong Y học cổ truyền” Khóa 1, cụ thể như sau:

Lịch khai giảng các khóa