Tin tức

Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS (29-09-2021)

Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS

Thông báo tuyển sinh các khóa ngắn hạn Thăm dò chức năng năm 2021 (21-09-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các khóa ngắn hạn “Thăm dò chức năng” năm 2021 như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa học Thần kinh cơ bản Khóa 2 (21-09-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Thần kinh cơ bản” khóa 2, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Nhãn khoa cơ bản khóa 3 (20-09-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Nhãn khoa cơ bản” khóa 3, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản năm 2021-2022 (15-09-2021)

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng khóa học Chẩn đoán hình ảnh cơ bản năm 2021-2022 như sau:

Thông báo tham dự hội thảo về Chẩn đoán hình ảnh thần kinh và gan mật (01-09-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Philips Việt Nam tổ chức hội thảo về “Chẩn đoán hình ảnh thần kinh và gan mật”.

Thông báo tiếp tục tuyển sinh các khóa học ngắn hạn, chuyên khoa cơ bản. (30-08-2021)

Thông báo về việc tổ chức khoá học Realtime - RT PCR trong xét nghiệm SARS - CoV2 (24-08-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Kỹ thuật Y học đã có thông báo tuyển sinh số 276/TB – TTĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức lớp “Realtime - RT PCR trong xét nghiệm SARS - CoV2” năm 2021 (Mã khóa học: KTY306).

Thông báo tuyển sinh Tập huấn y học về rối loạn phát triển lan tỏa (tự kỷ) ở trẻ em năm 2021 (18-08-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Tập huấn y học về rối loạn phát triển lan tỏa (tự kỷ) ở trẻ em” năm 2021 (Mã khóa học: TTH303), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2 (13-08-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật y học - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức lớp Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2 năm 2021, cụ thể như sau: