Thông báo về buổi trình bày của Dr.Thomas R.Friden, Giám đốc CDC Hoa kỳ

11/11/2012 Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam và nhân dịp kỷ niệm 110 năm Trường Đại học Y Hà Nội, ngày 14/11/2012, Dr.Friden sẽ có buổi trình bày tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Viện Đạo tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng xin thông báo về buổi trình bày.

  • Thời gian: 17h30' - 18h45', ngày 14/11/2012.
  • Địa điểm: Hội trường Quốc tế - Tầng 3, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội.

Kính mời cán bộ Viện, các cán bộ Nhà trường và toàn thể các bạn học viên, sinh viên quan tâm tới dự!

Nhóm quản trị Website