Tin tức

Các lĩnh vực đào tạo (22-04-2011)

(Đào tạo đại học, sau đại học và theo yêu cầu)

Giới thiệu Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (22-04-2011)

Trung tâm hiện có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc

Văn bản liên quan (22-04-2011)

Bao gồm các văn bản dưới đây

Lịch sử Trường Đại học Y Hà Nội (26-01-2007)

Một trăm năm trường Đại học Y Hà Nội kể từ năm đầu thành lập trong thời kỳ thuộc Pháp đến ngày nước nhà được độc lập, rồi kế tiếp trải qua hai cuộc kháng chiến giữ nước khốc liệt cho đến ngày hôm nay chắc chắn có rất nhiều sự kiện. Để sưu tập tư liệu và viết nên một cuốn sách lịch sử quả là một công việc hết sức khó khăn.