Tin tức

Thông báo tuyển sinh Phẫu thuật sụp mi năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Phẫu thuật sụp mi năm 2024 (Mã khóa học: MAT217), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Vi phẫu nhãn khoa năm 2024 (Ngoài giờ hành chính) (29-05-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Vi phẫu nhãn khoa năm 2024 (Ngoài giờ hành chính) (Mã khóa học: MAT211), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Vi phẫu nhãn khoa năm 2024 (29-05-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Vi phẫu nhãn khoa năm 2024 (Mã khóa học: MAT211), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Chụp bản đồ giác mạc năm 2024 (29-05-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Chụp bản đồ giác mạc năm 2024 (Mã khóa học: MAT211), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Phẫu thuật mộng năm 2024 (29-05-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Phẫu thuật mộng năm 2024 (Mã khóa học: MAT204), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Phẫu thuật phaco Khóa 14 (29-05-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Phẫu thuật phaco Khóa 14 (Mã khóa học: MAT20224014), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Siêu âm mắt năm 2024 (29-05-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Siêu âm mắt năm 2024 (Mã khóa học: MAT212), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Khúc xạ - Mài lắp kính năm 2024 (29-05-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Khúc xạ - Mài lắp kính năm 2024 (Mã khóa học: MAT201), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa Khóa 16 (29-05-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa Khóa 16 (Mã khóa học: MAT20624016), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Phẫu thuật khúc xạ Khóa 8 (29-05-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Phẫu thuật khúc xạ Khóa 8 (Mã khóa học: MAT20824008), cụ thể như sau: