Tin tức

Thông báo khai giảng lớp Tai Mũi Họng Khóa 5 (17-04-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Tai Mũi Họng Khóa 5 như sau:

Thông báo tuyển sinh Ngoại khoa cơ bản Khóa 7 (14-04-2023)

Bộ môn Ngoại và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Ngoại khoa cơ bản” Khóa 7 (Mã khóa học: NGO50122007), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Cập nhật kiến thức về bào chế đông dược năm 2023 (12-04-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Cập nhật kiến thức về bào chế đông dược” năm 2023 (Mã khóa học: YHC304) như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Y học cổ truyền cơ bản năm 2023 (11-04-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Y học cổ truyền cơ bản” năm 2023 (Mã khóa học: YHC501) như sau:

Thông báo tuyển sinh Thần kinh cơ bản Khóa 3 (10-04-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Thần kinh cơ bản” Khóa 3 (Mã khóa học: TKI50123003), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Phẫu thuật nội soi khớp cơ bản năm 2023 (07-04-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật nội soi khớp cơ bản” (mã khóa học NGO202).

Thông báo tuyển sinh Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản năm 2023 (07-04-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh liên tục lớp chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản” (mã khóa học NGO203), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Sản phụ khoa cơ bản Khóa 6 (07-04-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Sản phụ khoa cơ bản” Khóa 6 (Mã khóa học: SAN50123006), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Sản phụ khoa cơ bản Khóa 6 (07-04-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Sản phụ khoa cơ bản” Khóa 6 (Mã khóa học: SAN50123006), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm năm 2023 (03-04-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm” năm 2023 (Mã khóa học: KTY206), cụ thể như sau: