Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học GPB301
Tên khóa học: Đọc sàng lọc tế bào cổ tử cung, âm đạo
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Đọc sàng lọc tế bào cổ tử cung, âm đạo (tuyển sinh liên tục) 3 tháng 15-1-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên