Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học HSC301
Tên khóa học: Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu đối với người lao động
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu đối với người lao động (tuyển sinh liên tục) 2h-4h 15-1-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên