Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học HSC302
Tên khóa học: Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu đối với lực lượng sơ cứu, cấp cứu
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu đối với lực lượng sơ cứu, cấp cứu (đào tạo liên tục) 8h-16h 15-1-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên