Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học PHC303
Tên khóa học: Phục hồi chức năng các rối loạn về nuốt và giao tiếp sau đột quỵ não
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Phục hồi chức năng các rối loạn về nuốt và giao tiếp sau đột quỵ não (tuyển sinh liên tục) 1 tuần 15-6-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên