Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học PHC302
Tên khóa học: Các rối loại về giọng
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Các rối loại về giọng (tuyển sinh liên tục) 1 tuần 15-5-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên