Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học YSH301
Tên khóa học: Xét nghiệm sàng lọc trước sinh trong huyết thanh mẹ
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Xét nghiệm sàng lọc trước sinh trong huyết thanh mẹ (tuyển sinh liên tục) 1 tháng 15-1-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên