Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học NCK303
Tên khóa học: Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ: chứng nhận

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên