Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học NCK303
Tên khóa học: Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ: chứng nhận

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế 4 ngày 21-11-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên