Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học NOI101
Tên khóa học: Định hướng chuyên khoa Nội
Số thành viên: 18
Đào tạo chứng chỉ: ĐHCK

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Định hướng chuyên khoa Nội khóa 23 9 tháng 21-10-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng
Thông báo tuyển sinh K23 9 tháng

Giảng viên