Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học
Tên khóa học:
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng
Thông báo tuyển sinh K22 http://hpec.hmu.edu.vn/vn/tID1937_Thong-bao-tuyen-sinh-lop-Dinh-huong-chuyen-khoa-Ngoai-Khoa-22.html

Giảng viên