Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học NGO101
Tên khóa học: Định hướng chuyên khoa Ngoại
Số thành viên: 80
Đào tạo chứng chỉ: ĐHCK

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Định hướng chuyên khoa Ngoại khóa 24 6 tháng 15-10-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng
Thông báo tuyển sinh K22 http://hpec.hmu.edu.vn/vn/tID1937_Thong-bao-tuyen-sinh-lop-Dinh-huong-chuyen-khoa-Ngoai-Khoa-22.html

Giảng viên