Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học CDH305
Tên khóa học: Hướng dẫn thực hành chọc hút kim nhỏ và sinh thiết các tạng nông dưới sự hướng dẫn của siêu âm
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên