Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học TTH207
Tên khóa học: Tâm thần học Nhi (y sĩ và cử nhân)
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Tâm thần học Nhi (y sĩ và cử nhân) (tuyển sinh liên tục) 3 tháng 28-12-2018

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên