Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học MAT206
Tên khóa học: Chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa khóa 2 3 tháng 15-3-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên