Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học
Tên khóa học: Đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng chính (hạng II)
Số thành viên: 30
Đào tạo chứng chỉ: Đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng chính (hạng II)

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng
Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung Hoàn thành 6 chuyên đề giảng dạy và 1 chuyên đề báo cáo. 72 tiết
Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp Hoàn thành 9 chuyên đề giảng dạy, 1 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa 168 tiết

Giảng viên