Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học DLI501
Tên khóa học: Da liễu cơ bản
Số thành viên: 70
Đào tạo chứng chỉ: Y học cơ bản

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên