Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học DLI501
Tên khóa học: Da liễu cơ bản
Số thành viên: 70
Đào tạo chứng chỉ: Y học cơ bản

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Da liễu cơ bản khóa 1 6 tháng 15-10-2020

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên