Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học MAT501
Tên khóa học: Nhãn khoa cơ bản
Số thành viên: 90
Đào tạo chứng chỉ: Nhãn khoa cơ bản

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Nhãn khoa cơ bản khóa 2 8 tháng 5-10-2020

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên