Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học YHH501
Tên khóa học: Y học hạt nhân cơ bản
Số thành viên: 20
Đào tạo chứng chỉ: Y học hạt nhân cơ bản

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Y học hạt nhân cơ bản khóa 1 6 tháng 16-9-2020

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên