Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học PHC501
Tên khóa học: Phục hồi chức năng cơ bản
Số thành viên: 70
Đào tạo chứng chỉ: Phục hồi chức năng cơ bản

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Phục hồi chức năng cơ bản khóa 2 6 tháng 25-9-2020

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên