Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học NOI501
Tên khóa học: Nội khoa cơ bản
Số thành viên: 70
Đào tạo chứng chỉ: Nội khoa cơ bản

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Nội khoa cơ bản khóa 1 12 tháng 23-9-2020

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên