Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học GPB501
Tên khóa học: Giải phẫu bệnh cơ bản
Số thành viên: 25
Đào tạo chứng chỉ: Giải phẫu bệnh cơ bản

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Giải phẫu bệnh cơ bản Khóa 2 9 tháng 25-11-2020

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên