Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học LKH101
Tên khóa học: Định hướng chuyên khoa Lão khoa
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Định hướng chuyên khoa Lão khoa 6 tháng 16-9-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên