Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học PTH101
Tên khóa học: Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ khóa 6 8 tháng 1-11-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên