Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học SLH202
Tên khóa học: Kỹ thuật ghi điện tâm đồ
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Kỹ thuật ghi điện tâm đồ (tuyển sinh liên tục) 1 tháng 28-2-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên