Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học DDH202
Tên khóa học: Thư ký y khoa
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Thư ký y khoa Khóa 4 3th 30-7-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên