Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học GDY201
Tên khóa học: Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học (tuyển sinh liên tục) 06 tuần 15-3-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên