Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học NCK301
Tên khóa học: Phương pháp nghiên cứu khoa học
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Phương pháp nghiên cứu khoa học (tuyển sinh liên tục) 4 ngày 13-12-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên