Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học PHC202
Tên khóa học: Âm ngữ trị liệu cơ bản
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Âm ngữ trị liệu cơ bản khóa 3 6 tháng 15-4-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên