Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học PTH201
Tên khóa học: Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ liên kết Pháp- Việt
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ liên kết Pháp- Việt học phần 1,2,3,4 2 tuần 6-2-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên